logo

Політика компанії в сфері якості та безпеки харчових продуктів.

На підприємстві введена Політика в сфері якості та безпеки харчових продуктів, яка декларує, що стратегічною метою ТОВ “Житомирський м’ясокомбінат” є найбільш повне задоволення вимог споживачів якісною і безпечною продукцією, підвищення лояльності клієнтів, зміцнення позицій на ринку, розширення ринків збуту, підвищення добробуту кожного члена колективу, акціонерів і суспільства в цілому. Для забезпечення положень даної Політики в 2014 році на підприємстві була розроблена і впроваджена система управління безпекою харчових продуктів відповідно до вимог міжнародного стандарту ISO 22000: 2005, який заснований на принципах НАССР. Відповідність впровадженої системи вимогам міжнародного стандарту підтверджено незалежною міжнародною аудиторською компанією Bureau Veritas Certifikation, про що свідчить виданий сертифікат.

Контроль якості від вхідної сировини до готової продукції здійснюється державною і власної ветеринарною службою, виробничою лабораторією підприємства, яка здійснює контроль продукції за органолептичними, фізико-хімічними та мікробіологічними показниками. Крім цього, кожен день органолептичні властивості продукція перевіряються дегустаційною комісією підприємства. Наші споживачі можуть бути впевнені в тому, що придбані ними продукти були виготовлені з якісної м’ясної сировини з дотриманням правил гігієни, санітарії та безпеки.

Для розширення експортних можливостей та виходу на ринок арабських країн на підприємстві налагоджені технологічні процеси, проведена сертифікація продукції за стандартами «HALAL» та отримано відповідний сертифікат.

Підприємство не зупиняється на досягнутому. У 2016 році планується впровадження вимог міжнародного стандарту з харчової безпеки РAS 22002 і проведення сертифікації за схемою FSSC 22000.